รถกอล์ฟส่งมอบที่จังหวัดขอนแก่น

รถกอล์ฟไฟฟ้า

กลุ่มงานวิจัย ม.ขอนแก่นได้ให้ความไว้วางใจบริษัทฯโดยจัดซื้อรถกอล์ฟ พลังงานไฟฟฟ้าเพื่อใช้ในหน่วยงาน

Share the Post: