รถกอล์ฟส่งมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติ จุฬาภรณ์

อีกคร้้งที่เราได้รับความไว้วางใจจากสถาบันมีชื่อเสียงในการเลือกใช้รถกอล์ฟระบบไฟฟ้าจากเรา