รถพลังงานไฟฟ้า

รถพลังงานไฟฟ้า โดย United technology

ทางบริษัทฯ ผลิต รถพลังงานไฟฟ้า แบบต่างๆรวมถึงรถกอล์ฟไฟฟ้าซึ่งเป็นรถไฟฟ้าเล็ก และก็จะคลอบคลุมถึงรถไฟฟ้าใหญ่ เช่นรถชมวิวไฟฟ้า หรือบางท่านเรียกว่ารถรางไฟฟ้า ตามนิยามแล้วรถพลังงานไฟฟ้าจะอาจหมายถึงรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้มอร์เตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ในการขับเคลื่อนแต่ในวงการของเรามีหลายท่านหมายถึง รถไฟฟ้าและรถกอล์ฟไฟฟ้าดังนี้

รถพลังงานไฟฟ้า นำเข้า ประกอบ และจัดจำหน่ายโดย UE

สินค้าเกี่ยวกับรถไฟฟ้าของบริษัทฯมีหลากหลายและดัดแปลงตามที่ลูกค้าต้องการได้ หากมี คำถามสามารถติดต่อได้ 0814871859 หรือ คลิกที่นี่

Share the Post: