ราคารถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง

ราคารถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่งเป็นข้อมูลที่ลูกค้ารถกอล์ฟไฟฟ้าสนใจมากที่สุดเพราะลักษณะที่ใช้งานมักจะเป็น 6 ที่นั่งซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมในการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ รถกอล์ฟรุ่นนี้จะมีหลายแบบมาก ได้แก่ แบบ รถกอล์ฟ 4+2แบบ รถกอล์ฟ 6 ที่นั่งหันทางเดียวกัน

แบบหรูๆหน้าโค้ง 4+2

และ แบบหรูหน้าโค้งหันทางเดียวกัน

ราคารถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง

ราคารถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง แบบนันทางเดียวกัน

ราคารถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่งแบบ หันทางเดียวกัน

ราคารถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่งแบบ หันทางเดียวกัน

รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง 4+2  รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง

รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง 

สำหรับผุ้ที่ต้องการรถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่งราคาถูกเพื่อประหยัดต่าใช้จ่ายก็มักจะเลือกแบบแรกคือแบบ 4+2 รูปแบบรถกอล์ฟมาตรฐานแบบที่ใช้ทั่วไป รุ้นนี้ไดัรับความนิยมมากนที่สุดเพราะราคาประหยัดแต่คุณภาพก็ไม่แพ้รุ่นอื่น แต่สำหรับท่านที่ไม่ต้องการให้มีที่นังหันหลังก็อาจจะมาเลือกแบบเบาะสามแถวหันทางเดียวกันซึ่งก็จะมีความยาวตัวรถมากขึ้นและราคาก็จะมากขึ้นอีกเล็กน้อย แต่สำหรับท่านที่ต้องการรถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่งที่มีรูปทรงหรูๆ ก็อาจเลือกรุ่น Premium แบบ 4+2 หรือ แบบ 6 ที่นั่งหันทางเดียวกัน

Share the Post: