ส่งมอบรถกอล์ฟที่ชลบุรี

รถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด 6 ที่นั่ง แบบ 4+2 จำนวนสองคัน ได้ส่งมอบให้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ทางบริษัทขอขอบคุณลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจ