ส่งมอบรถกอล์ฟ HDK ที่จ.อยุธยา

รถกอล์ฟ HDK F อยุธยา

ขอบคุณเทศบาลท่าเรื่อ จ.อยุธยาที่ได้ให้ความไว้วางใจสั่งซื้อรถกอล์ฟจากบริษัทฯเป็นรถกอล์ฟไฟฟ้า HDK 6+2,ขนาด 8 ที่นั่ง

Share the Post: