รถรางไฟฟ้า

รถรางโดยทั่วไปอาจจะเข้าใจกันว่าเป็นรถรางที่วิ่งในสวนสนุกหรือเป็นขนส่งมวลชนที่ใช้ในสมัยก่อน แต่ในแง่การท่องเที่ยวแล้วมักจะใช้เรียกรถพาท่อง หรือรถชมวิวแม้ไม่ได้วิ่งบนรางก็ตาม ดังจะเห็นได้จากเมือท่องเที่ยวบางแห่ง หน่วยงานราชการหลายแห่งเรียกรถประเภทนี้ว่ารถรางหรือถ้าใช้พลังงานไฟฟ้าก็เรียกว่ารถรางไฟฟ้าแทนรถไฟฟ้า บางครั้งจะเห็นได้จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างของภาพรัฐ ใน TOR หรือเชิญชวนประกวดราคา

จุดมุ่งหมายของบทความนี้ก็เพื่อให้ท่านที่มองหาข้อมูลรถมวิวที่ค้นหาคำด้วยคำว่า “รถราง รถรางไฟฟ้า” สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ข้างล่างนี้เป็นตัยอย่างรถดังกล่าว

COVID-19

ด้วยความห่วงใยจากเราในการป้องกันการยแพร่ของโรค Covid 19 จึงได้นำข้องคิดดีๆจากต่างประเทศมาแบ่งปันครับ

โรค COVID-19 สามารถติดต่อได้ด้วยการการสัมผัสใกล้ชิด รวมทั้งการสัมผัสร่วมใช้พื้นผิวของวัศดุแข็งได้ เข่น ผิวพลาสติก หนัง ซึ่งจะรวมถึง ตัวรถกอล์ฟ พวงมาลัย กระจกบังลม เบาะนั่ง

ดังนั้นการการทำความสะอาดและค่าเชื้อเป็นประจำจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

การล้างทำความสะอาดและค่าเชื้อ

การล้างทำความสะอาด

ควรจะทำความสะอาดอย่างสมำ่เสมอ ล้างตัวรถด้วยน้ำอุ่นผสมสบู่อ่อนๆทั่วคันแล้วฉีดล้างด้วยน้ำที่มีความดันออก แล้วเช็ดออก ควรหลีกเลี่ยงการใช้ลมเปล่าขณะที่รถเปียกเพราะอาจทำให้สิ่งปนเปื้อนกระจายออกไปได้

การค่าเชื้อ

ค่าเชื้อบนพื้อผิวด้วยสารเคมีที่เหมาะสมกับวัศดุ เช่น clorox,alcohol ฯลฯ ตามข้อแนะนำ สำหรับวัศดุนั้น ซึ่งดูรายละเอียดได้

%d bloggers like this: