รถกอล์ฟส่งมอบที่จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มงานวิจัย ม.ขอนแก่นได้ให้ความไว้วางใจบริษัทฯโดยจัดซื้อรถกอล์ฟ พลังงานไฟฟฟ้าเพื่อใช้ในหน่วยงาน

ส่งมอบรถกอล์ฟที่ชลบุรี

รถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด 6 ที่นั่ง แบบ 4+2 จำนวนสองคัน ได้ส่งมอบให้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ทางบริษัทขอขอบคุณลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจ

ส่งมอบ รถกอล์ฟ RENAISSANCE PATTAYA RESORT & SPA

อีกครั้งที่เราได้รับความไว้วางใจ จาก โรงแรมชั้นนำ เลือกใช้รถกอล์ฟ ระบบไฟฟ้าในการรับส่งแขก

%d bloggers like this: