รถกอล์ฟส่งมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติ จุฬาภรณ์

อีกคร้้งที่เราได้รับความไว้วางใจจากสถาบันมีชื่อเสียงในการเลือกใช้รถกอล์ฟระบบไฟฟ้าจากเรา

รถกอล์ฟ ส่งมอบที่ศรีราชา

ขอบคุณ Derposh Grand Sriracha ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้รถกอล์ฟแบบ Premium ของ U Technology ในการรับส่งลูกค้าโครงการที่ศรีราชา

รถกอล์ฟส่งมอบที่จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มงานวิจัย ม.ขอนแก่นได้ให้ความไว้วางใจบริษัทฯโดยจัดซื้อรถกอล์ฟ พลังงานไฟฟฟ้าเพื่อใช้ในหน่วยงาน

รถรางไฟฟ้า

รถรางโดยทั่วไปอาจจะเข้าใจกันว่าเป็นรถรางที่วิ่งในสวนสนุกหรือเป็นขนส่งมวลชนที่ใช้ในสมัยก่อน แต่ในแง่การท่องเที่ยวแล้วมักจะใช้เรียกรถพาท่อง หรือรถชมวิวแม้ไม่ได้วิ่งบนรางก็ตาม ดังจะเห็นได้จากเมือท่องเที่ยวบางแห่ง หน่วยงานราชการหลายแห่งเรียกรถประเภทนี้ว่ารถรางหรือถ้าใช้พลังงานไฟฟ้าก็เรียกว่ารถรางไฟฟ้าแทนรถไฟฟ้า บางครั้งจะเห็นได้จากประกาศจัดซื้อจัดจ้างของภาพรัฐ ใน TOR หรือเชิญชวนประกวดราคา

จุดมุ่งหมายของบทความนี้ก็เพื่อให้ท่านที่มองหาข้อมูลรถมวิวที่ค้นหาคำด้วยคำว่า “รถราง รถรางไฟฟ้า” สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ข้างล่างนี้เป็นตัยอย่างรถดังกล่าว

COVID-19

ด้วยความห่วงใยจากเราในการป้องกันการยแพร่ของโรค Covid 19 จึงได้นำข้องคิดดีๆจากต่างประเทศมาแบ่งปันครับ

โรค COVID-19 สามารถติดต่อได้ด้วยการการสัมผัสใกล้ชิด รวมทั้งการสัมผัสร่วมใช้พื้นผิวของวัศดุแข็งได้ เข่น ผิวพลาสติก หนัง ซึ่งจะรวมถึง ตัวรถกอล์ฟ พวงมาลัย กระจกบังลม เบาะนั่ง

ดังนั้นการการทำความสะอาดและค่าเชื้อเป็นประจำจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

การล้างทำความสะอาดและค่าเชื้อ

การล้างทำความสะอาด

ควรจะทำความสะอาดอย่างสมำ่เสมอ ล้างตัวรถด้วยน้ำอุ่นผสมสบู่อ่อนๆทั่วคันแล้วฉีดล้างด้วยน้ำที่มีความดันออก แล้วเช็ดออก ควรหลีกเลี่ยงการใช้ลมเปล่าขณะที่รถเปียกเพราะอาจทำให้สิ่งปนเปื้อนกระจายออกไปได้

การค่าเชื้อ

ค่าเชื้อบนพื้อผิวด้วยสารเคมีที่เหมาะสมกับวัศดุ เช่น clorox,alcohol ฯลฯ ตามข้อแนะนำ สำหรับวัศดุนั้น ซึ่งดูรายละเอียดได้

รถกอล์ฟ รพ.วังน้อย

โรงพยาบาลอีกแห่งในวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้รถกอล์ฟของบริษัทฯ โรงพยาบาลก็เป็นอีกกลุ่มที่ได้ใช้รถกอล์ฟไฟฟ้าของเราเป็นเวาลกว่า 15 ปี

รถกอล์ฟ 6 ที่นั่ง

รถกอล์ฟ  6 ที่นั่ง โดย United Technology

รถกอล์ฟขายดีที่สุด

รถกอล์ฟ  6  ที่นั่ง เป็นรุ่นที่นิยมมากที่สุดเพราะ ราคาถูก โดยคุุณภาพสูง การใช้งานส่วน ใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้าน โรงแรม รีสอร์ท มหาวิทยาลัย โรงงาน มักจะใช้รถกอล์ฟ 6 ที่นั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบ 4+2 คือหันหน้าไปทางเดียวกัน 2 แถว 4 ที่นั่งและหันหลังอีก 1 แถว 2 ที่นั่ง ทางบริษัทฯ ขอแนะนำรุ่นที่มีการขายบ่อยแบบชนิด 4+2 ดังนี้ รถุกอล์ฟ 4+2 มาตรฐาน และชนิดที่ มี design หรูๆ สำหรับสถานที่ต้องการความแตกต่างหรือ เรียกว่าแบบ premium นอกจากนั้นยังมี รถกอล์ฟ 6 ที่นั่งแบบหันทางเดียวกัน สำหรับท่านที่ต้องการรถกอล์ฟทีไม่มีแถวหลังเพื่อความสะดวกในการนั่งก็เป็นอีก แบบที่มีลูกค้าบางรายระบุ ได้แก่ แบบมาตรฐาน  และอีกแบบสำหรับท่านที่ต้องการความแตกต่าง แบบ premium หันทางเดียวกัน

รถกอล์ฟ ไฟฟ้า
รถกอล์ฟ ไฟฟ้า EV Golf Cart
รถกอล์ฟไฟฟ้า ev-golf
รถกอล์ฟไฟฟ้า ev-golf
%d bloggers like this: