ด้วยความห่วงใยจากเราในการป้องกันการยแพร่ของโรค Covid 19 จึงได้นำข้องคิดดีๆจากต่างประเทศมาแบ่งปันครับ

โรค COVID-19 สามารถติดต่อได้ด้วยการการสัมผัสใกล้ชิด รวมทั้งการสัมผัสร่วมใช้พื้นผิวของวัศดุแข็งได้ เข่น ผิวพลาสติก หนัง ซึ่งจะรวมถึง ตัวรถกอล์ฟ พวงมาลัย กระจกบังลม เบาะนั่ง

ดังนั้นการการทำความสะอาดและค่าเชื้อเป็นประจำจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

การล้างทำความสะอาดและค่าเชื้อ

การล้างทำความสะอาด

ควรจะทำความสะอาดอย่างสมำ่เสมอ ล้างตัวรถด้วยน้ำอุ่นผสมสบู่อ่อนๆทั่วคันแล้วฉีดล้างด้วยน้ำที่มีความดันออก แล้วเช็ดออก ควรหลีกเลี่ยงการใช้ลมเปล่าขณะที่รถเปียกเพราะอาจทำให้สิ่งปนเปื้อนกระจายออกไปได้

การค่าเชื้อ

ค่าเชื้อบนพื้อผิวด้วยสารเคมีที่เหมาะสมกับวัศดุ เช่น clorox,alcohol ฯลฯ ตามข้อแนะนำ สำหรับวัศดุนั้น ซึ่งดูรายละเอียดได้

Share the Post: