รถชมวิว ไฟฟ้า

รถชมวิว
รถชมวิว พลังงานไฟฟ้า ตั่งแต่ 8-23 ที่นั่ง

รถชมวิว ไฟฟ้า เป็นรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ใช้สำหรับขนคนจำนวนมาก หรือขนส่งมวลชนต่างๆ เช่นในมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปมีตั้งแต่ 8-24 ที่นั่ง

Showing all 7 results