รถกอล์ฟ classic ทรงโบราณ 6 ที่นั่ง

เป็น รถกอล์ฟ classic ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟฟ้า ที่ออกแบบให้คล้ายรถยนต์สมัยโบราณสำหรับผู้ทีต้องการความแตกต่างให้เข้ากับบรรยากาสแบบ classic