รถชมวิวไฟฟ้า 23 ที่นั่ง

รถชมวิวไฟฟ้า 23 ที่นั่งขับเตลื่อนด้วยพวงมาลัยขวาผ่อนแรงด้วยระบบไฟฟ้า สะดวกต่อกันใช้งาน

Lithium Ion Batteries (Optional)

มาใหม่พัฒนามาให้เหมาะกับประเทศไทย รถชมวิวไฟฟ้า 23 ที่นั่ง และ สำหรับการใช้งาน 20 ที่นั่งและ 30 ที่นั่ง พวงมาลัยไฟฟ้าขับขวาเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการขับเตลื่อนด้วย ระบบ Power Assisted  Steering