รถชมวิวไฟฟ้า UE-24

รถชมวิวไฟฟ้า 23 ที่นั่ง มาใหม่ด้วยเทคโนโลยี่ล่าสุด บรรทุกได้มากและนั่งสบาย ขับง่าไม่ใช้กำลังมากด้วยระบบผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า

Lithium Ion Batteries (Optional)

รถชมวิวไฟฟ้า 23 ที่นั่ง  หรือ รถกอล์ฟไฟฟ้าชมวิว ขนาด 23 ที่นั่ง นับว่าเป็นรถไฟฟ้าขนาดใหญ่สุด แม้รถที่มีขนาดใหญ่กว่านี้จะมีก็ตามแต่ก็ไม่นิยมใช้ รถชมวิวไฟฟ้า 23 ที่นั่งจึงเป็นรถไฟฟ้าใหญ่สุดในทางปฎิบัติที่ใช้กันอยู่ สถานที่ใช้งาน เช่น มหาวิทยาลัย รีสอร์ท และ สถานทท่ท่องเที่ยวต่างๆ