รถชมวิว 8 ที่นั่ง ไฟฟ้า

Lithium Ion Batteries (Optional)

รถชมวิว 8 ที่นั่ง ถึง 9 ที่นังถ้าเป็นเกียร์ออโต้  ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นรถไฟฟ้าที่นิยมมากรุ่นหนึ่ง ที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารจำนวนมากระดับกลาง นิยมใช้ตามมหาวิทยาลัย สถานที่ท่องเที่ยว ของ อบต. อบจ. ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น