รถราง

รถรางไฟฟ้า คือรถชมวิวที่มีลักษณะคล้ายรถรางหรือ Tramp สมัยโบราณ ขนาด 14 ที่นั่ง

Lithium Ion Batteries (Optional)

รถชมวิว มักจะถูกเรียกว่า รถรางไฟฟ้า  แต่ก็มีผู้ประกอบการหลายรายต้องการรถไฟฟ้ามีลักษณะเหมือนรถราง และก็มีใช้อยู่หลากที่ ทางบริษัทฯจึงได้ทำรถดังกล่างขึ้นเป็นรถไฟฟ้าขนาด 14ที่นั่ง