Golf Car Classic 4 seats

รถกอล์ฟ golf car classic 4 ที่นั่ง ทรงโบราณ

Lithium Ion Batteries (Optional)

รถกอล์ฟทรงโบราณ Golf Car Classic 4 ที่นั่ง แบบ 2+2 อีกรูปแบบหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการความแตกต่าง สำหรับผู้โดยสารจำนวนน้อยๆ ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป