รถกอล์ฟ ส่งมอบที่ศรีราชา

ขอบคุณ Derposh Grand Sriracha ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้รถกอล์ฟแบบ Premium ของ U Technology ในการรับส่งลูกค้าโครงการที่ศรีราชา

รถกอล์ฟ 6 ที่นั่ง

รถกอล์ฟ  6 ที่นั่ง โดย United Technology

รถกอล์ฟขายดีที่สุด

รถกอล์ฟ  6  ที่นั่ง เป็นรุ่นที่นิยมมากที่สุดเพราะ ราคาถูก โดยคุุณภาพสูง การใช้งานส่วน ใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้าน โรงแรม รีสอร์ท มหาวิทยาลัย โรงงาน มักจะใช้รถกอล์ฟ 6 ที่นั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบ 4+2 คือหันหน้าไปทางเดียวกัน 2 แถว 4 ที่นั่งและหันหลังอีก 1 แถว 2 ที่นั่ง ทางบริษัทฯ ขอแนะนำรุ่นที่มีการขายบ่อยแบบชนิด 4+2 ดังนี้ รถุกอล์ฟ 4+2 มาตรฐาน และชนิดที่ มี design หรูๆ สำหรับสถานที่ต้องการความแตกต่างหรือ เรียกว่าแบบ premium นอกจากนั้นยังมี รถกอล์ฟ 6 ที่นั่งแบบหันทางเดียวกัน สำหรับท่านที่ต้องการรถกอล์ฟทีไม่มีแถวหลังเพื่อความสะดวกในการนั่งก็เป็นอีก แบบที่มีลูกค้าบางรายระบุ ได้แก่ แบบมาตรฐาน  และอีกแบบสำหรับท่านที่ต้องการความแตกต่าง แบบ premium หันทางเดียวกัน

รถกอล์ฟ ไฟฟ้า
รถกอล์ฟ ไฟฟ้า EV Golf Cart
รถกอล์ฟไฟฟ้า ev-golf
รถกอล์ฟไฟฟ้า ev-golf

ราคารถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง

ราคารถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่งเป็นข้อมูลที่ลูกค้ารถกอล์ฟไฟฟ้าสนใจมากที่สุดเพราะลักษณะที่ใช้งานมักจะเป็น 6 ที่นั่งซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมในการใช้งานเป็นส่วนใหญ่ รถกอล์ฟรุ่นนี้จะมีหลายแบบมาก ได้แก่ แบบ รถกอล์ฟ 4+2แบบ รถกอล์ฟ 6 ที่นั่งหันทางเดียวกัน

แบบหรูๆหน้าโค้ง 4+2

และ แบบหรูหน้าโค้งหันทางเดียวกัน

ราคารถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง
ราคารถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง แบบนันทางเดียวกัน

ราคารถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่งแบบ หันทางเดียวกัน
ราคารถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่งแบบ หันทางเดียวกัน

รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง 4+2  รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง

รถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง 

สำหรับผุ้ที่ต้องการรถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่งราคาถูกเพื่อประหยัดต่าใช้จ่ายก็มักจะเลือกแบบแรกคือแบบ 4+2 รูปแบบรถกอล์ฟมาตรฐานแบบที่ใช้ทั่วไป รุ้นนี้ไดัรับความนิยมมากนที่สุดเพราะราคาประหยัดแต่คุณภาพก็ไม่แพ้รุ่นอื่น แต่สำหรับท่านที่ไม่ต้องการให้มีที่นังหันหลังก็อาจจะมาเลือกแบบเบาะสามแถวหันทางเดียวกันซึ่งก็จะมีความยาวตัวรถมากขึ้นและราคาก็จะมากขึ้นอีกเล็กน้อย แต่สำหรับท่านที่ต้องการรถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่งที่มีรูปทรงหรูๆ ก็อาจเลือกรุ่น Premium แบบ 4+2 หรือ แบบ 6 ที่นั่งหันทางเดียวกัน

%d bloggers like this: