บ้านพฤกษา รถกอล์ฟไฟฟ้า 12 ที่นั่ง

โครงการหมู่บ้านอีกแห่งที่เลือกใช้รถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาดใหญ่ จากเรา