รถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาดตั้งแต่ 2 ที่นั่ง ถึง 8 ที่นั่ง เป็นรถกอล์ฟพัฒนาจากรุ่นที่ original ที่สุด รุ่นที่แต่เดิมใช้กัสนามกอล์ฟ แต่ต่อมาได้ถูกนำมาใช้ในงานอื่นๆและสถานที่อื่นๆ เนื่องจากเป็นรถไฟฟ้าไม่ก่อเสียง หรือ มลภาวะ จึงเป็นที่นิยม และมีการขยายการใช้งานเรื่อยมา เช่นโคงการหมู่บ้านใช้พาลูกค้าชมบ้านใหม่สำหรับฝ่ายการตลาดของโครงการ ส่วนฝ่ายนิติดบุคคลก็มักใช้บริการลูกบ้าน บางแห่งลูกบ้านก็อาจซื้อเอง บางครั้งทางโครงการก็อาจมีโปรโมชั่นซื้อบ้านแถมรถกอล์ฟ

โรงแรมและรีสอร์ทต่างๆก็มีมีการนำรถกอล์ฟไฟฟ้ามาประยุกย์ใช้หลายแบบ เช่น ตังแต่รับส่ง แขกทีมาพักอาศัย รับสงสัมภาระ ขนเสื้อผ้าและอาหารสำหรับรถที่ด้ดแปลงให้เป็นกระบะและตู้ ซึ่งอาจเรียกว่า hotel catering

โรงพยายาบาลนำไปใช้ขนส่งคนไช้และบุคคลกรทางการแพทย์ ขนอาหารและเสื้อผ้าเหมือนโรงแรม ขนเวชภัณฑ์และ เคลื่อยย้าผู้ป่วยโดยดัดแปลงเป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าพยาบาล

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์