รถกอล์ฟไฟฟ้าแบบ Premium เป็นรถกอล์ฟท่ี่มีรูปทรงแตกต่างจากรถกอล์ฟทั่วไป มีหน้าโค้ง กระจกนิรภัย ที่ปัดน้ำฝน กว้างขวาง

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์