รถชมวิว ไฟฟ้าตั้งแต่ 8-24 ที่นั่ง หรือการใช้12, 16, 20 และ 30 ที่นั่ง เป็นรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ใช้สำหรับขนคนจำนวนมาก หรือขนส่งมวลชนต่างๆ เช่นในมหาวิทยาลัย

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์