รถกชมวิว 11 ที่นั่ง ไฟฟ้า

รถชมวิว 11 ที่นั่ง ไฟฟ้า เป็นรถชมวิวอีกรุ่นที่ใช้ขนส่งคนจำนวนมากขนาดกลางๆ เช่นในมหาวิทยาลัย ,รีสอร์ท โรงพยาบาล