รถกชมวิว 11 ที่นั่ง ไฟฟ้า

Lithium Ion Batteries (Optional)

รถชมวิว 11 ที่นั่ง ไฟฟ้า เป็นรถชมวิวอีกรุ่นที่ใช้ขนส่งคนจำนวนมากขนาดกลางๆ  เช่นในมหาวิทยาลัย ,รีสอร์ท โรงพยาบาล