รถกอล์ฟไฟฟ้า ตู้ขนของ

รถกอล์ฟไฟฟ้า cabinet เป็นรถกอล์ฟ ตู้ดัดแปลงสำหรับขนของ

Utilty Electic Golf Carts เป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าที่ดัดแปลงโดยประกอบตู้สำหรับขนของ เช่น hotel cartering สำหรับ ขนเสื้อผ้า อาหาร เป็นต้น