รถกอล์ฟไฟฟ้า UE-15

รถไฟฟ้าหรือรถกอล์ฟไฟฟ้า 14 ที่นั่ง, 15 ที่นั่ง เกียร์อัตโนมัติ

รถกอล์ฟไฟฟ้า 14 ที่นั่ง เกียร์ธรรมด 4 หน้า 1 หลัง และ 15 ที่นั่งเกียร์ออโต้ (Automatic transmission) เป็นรถโดยสารพลังงานงานไฟฟ้าที่นิยมมากสุรุ่นหนึ่งที่ใช้เป็นรถชมวิวและรถรถโดยสารในสถานที่ต้องการรักษาสิ่งแวคล้อม ไม่ก่อให้เกิด มลภาวะควัน กลิ่น และเสียง จึงนิยมใช้ในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถานที่ท่องเที่่ยว อมต. อบจ. และหน่วยงานรํฐต่างๆ

หากท่านสนใจรถโดยสารไฟฟฟ้ารุ่นอื่นๆกรุณาดูที่ สินค้า Golf Car Shop