รถกอล์ฟ ตู้

รถกอล์ฟ ตู้ พลังงานไฟฟ้า เป็นรถไฟฟ้ารุ่นหนึ่งที่นิยมใช้ตามโรงแรม หรือโรงพยาบาล จนบางที่ จัดเป็น Electric Vehicles แบบ  hotel catering

Lithium Ion Batteries (Optional)

รถกอล์ฟ ตู้ ไฟฟ้า มักจะเรียกว่า hotel catering เพราะมักจะใช้ขนของในโรงแรม เช่น ขนเสื้อผ้า อาหาร แต่ก็มีใช้ที่อื่นอยู่มากมายเช่นโรงพยาบาลก็ใช้ขนอาหาร เสื้อผ้า หรือ เวชภัณฑ์ เช่นกัน