รถชมวิวไฟฟ้า UE-09

Lithium Ion Batteries (Optional)

รถชมวิวไฟฟ้าซึ่งเป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าขนาดใหญ่ นิยมใช้สำหรับพาท่องเที่ยว ขนาดเล็กสุดใน series นี้คิอ 8-9 ที่นั่ง