รถชมวิว ไฟฟ้า UE-12

รถชมวิวไฟฟ้า ขนาด 12 ที่นั่งแบบ 9+3

Lithium Ion Batteries (Optional)

รถชมวิว ไฟฟ้า 9+3 , ขนาด 12 ที่นั่งเป็น รถไฟฟ้าอีกรุ่นที่มีขนาดใก้ลเคียงและพํฒนามาจาก ชนิด 9 ที่นั่งแต่มีเบาะหลังเพิ่มขึ้นมา หันหลังชนกัน ทำให้นั่งได้ถึง 12 ท่าน รุ่นนี้เป็นทางเลือกที่ประหยัดกว่ารุ่น 12 ที่นั่งหันทางเดียวกัน