รถชมวิว 9+3 ไฟฟ้า 12 ที่นั่ง

รถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาดใหญ่ รถชมวิว หรือ รถรางไฟฟ้า  ขนาด 12 ที่นั่ง

Lithium Ion Batteries (Optional)

รถชมวิว ขนาด 12 ที่นั่งที่ราคาประหยัด ด้วยที่นั่งแบบ 9 ที่หันหน้าทางเดียวกันและ อีก 3 ที่นั่งหันไปด้านหลัง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โครงสร้างแข็งแรง พวงมาลัย ขับขวาหรือซ้ายเลือกได้