SKU: EG-In-2

รถไฟฟ้า อุตสาหกรรม

Lithium Ion Batteries (Optional)

ในกการใช้งานที่ต้องการรับน้ำหนักมากๆรถกอล์ฟไฟฟ้าอาจไม่เหมาะสม เราได้จัดหารถไฟฟ้าแบบ heavy duty ซึ่งเป็นรถบบอุตสาหกรรม รับน้ำหนักได้ถึง 1.5 tons